Benika vom Lohenstein, Japanspitz

Benika vom Lohenstein, Japanspitz
Japanspitz Benika vom Lohenstein, CACIB Chemnitz 2018

Japanspitz Benika vom Lohenstein, CACIB Chemnitz 2018